06. 02. 2024. Predavanje o novim hibridnim sortama kukuruza i predstavljanje Mokrin Sens aplikacije

Da bismo smanjili štetne posledice klimatskih promena na poljoprivredu, neophodno je prilagoditi načine proizvodnje. To podrazumeva promene u izboru semena, primeni najsavremenije tehnologije za navodnjavanje, smanjenje korišćenja štetnih đubriva i pesticida, kao i usvajanje održivih praksi u poljoprivredi.

Za sprovođenje neophodnih promena potrebno je odgovarajuće znanje i upravo sa tim ciljem, početkom februara rukovodilac prodaje za Južni Banat i centralnu Srbiju semenskog programa Delta Agrara, Miroslav Nikolić, posetio je Mokrin i zainteresovanim meštanima predstavio nove hibridne sorte kukuruza otpornije na klimatske promene.

Nakon predavanja, meštani Mokrina imali su priliku i da se upoznaju sa prvom verzijom Mokrin Sens aplikacije koja će meštanima omogućiti da imaju uvid u stanje useva na svojim parcelama. Partneri na projektu predstavili su trenutne funkcionalnosti aplikacije, kao i nove koje će biti dodate, a meštani su imali mogućnost da tokom diskusije koja je usledila daju i svoje sugestije za njeno dodatno unapređenje.