24. 06. 2024. Održana druga letnja škola u okviru FOSTER projekta u Barseloni, Španija

O daljem razvoju projekta ,,Digitalno selo’’ u kontekstu unapređenja sistema hrane u Evropi razgovaralo se na drugoj letnjoj školi evropskog FOSTER projekta koja se održala u Barseloni od 22. do 24. maja. Tom prilikom, inicijativa ,,Digitalno selo” predstavila je svoje dosadašnje rezultate, kao i dalje planove koji podrazumevaju početak test faze prve verzije Mokrin Sens aplikacije koja će poljoprivrednicima omogućiti sve neophodne informacije na jednom mestu.

Predstavnici partnera na projektu aktivno su učestvovali i na radionicama i sesijama koje su uključivale formiranje misije i vizije, mapiranje ključnih stejkholdera, kao i kreiranje i planiranje daljih aktivnosti na projektu, a sve sa ciljem transformacije pristupa savremenim izazovima proizvodnje i distribucije hrane u Evropi, kao i navikama i potrebama potrošača i kupaca.

Radionice su uključivale i metode testiranja verodostojnosti i opravdanosti definisane vizije projekta u odnosu na različite projekcije budućnosti, kao i mentalnu vežbu ,,putovanja kroz vreme’’ koje su podstakle inovativnost i kreativnost kod svih učesnika i omogućile sagledavanje postojećih izazova iz potpuno drugačijeg ugla.