09. 08. 2022. Novi sajt za detektovanje, praćenje i prijavljivanje požara

U cilju skretanja pažnje na problem paljenja žetvenih ostataka, izazivanja otvorenog plamena na njivama i podizanju svesti među poljoprivrednicima koji praktikuju ovakav vid uklanjanja žetvenih ostataka, Institut BioSens je uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj pokrenuo portal dim.rs. Preko tog portala, meštani sela Mokrin uz sve druge zainteresovane građane moći će da detektuju i prate požare u celoj zemlji, kao i da prijave paljevine.

Osim najnovijih požara kroz aktivno praćenje pomoću satelita, veb portal omogućava i sagledavanje trendova, tj. raspoznavanje onih područja koja se češće pale od drugih. Ova mogućnost će dodatno olakšati preventivno delovanje, a videće se i koje opštine bi trebalo da budu u fokusu, odnosno koje su najizloženije pojavi požara na otvorenom.

Pored portala, Institut BioSens radi i na razvoju mobilne aplikacije putem koje će meštani Mokrina moći da se aktivnije uključe u projekat kako bi zajedničkim snagama doprineli rešavanju ovog značajnog problema.

Više informacija dostupno je na: https://dim.rs/#/info-page