13. 12. 2021. i 14. 12 .2021 – Intervjui sa poljoprivrednicima 

Kako bi projekat „Digitalno selo“ na najbolji način odgovorio na potrebe poljoprivrednika, važno je bilo čuti njihova razmišljanja i potrebe. Individualni razgovori održani su 13. i 14. decembra u prostorijama Mokrin House-a. Poljoprivrednici su popunjavali upitnike koji su ukazali na činjenicu da veliki broj farmera ima malu proizvodnu lokaciju, u odnosu na farmere u državama Evropske unije, kao i da su zainteresovani da unaprede svoju proizvodnju, digitalizuju ceo proces i steknu društvenu i finansijsku korist. Jedan predstavnik Mokrin House-a obučen je da koristi AgroSens platformu kako bi mogao da pruži korisničku podršku poljoprivrednicima i prenese im potrebno znanje.