22. 03. 2022. Predavanje na temu: Izbor sortimenata za predstojeću setvu i varijabilna setva

U martu 2022. godine, predstavnici BioSensa održali su trening na temu pametnog odabira semena za predstojeću poljoprivrednu sezonu. Danas postoji veoma veliki broj hibrida na tržištu i zbog toga je veoma teško odabrati pravi za dati tip zemljišta, ali i klimatske uslove kakvi su danas. Trening je imao za cilj da ukaže i objasni farmerima kako moderne tehnologije zajedno sa analitikom podataka mogu da im pomognu kada je u pitanju odabir najboljeg semena za određenu geografsku regiju. Kroz razgovor, predstavnici BioSensa su predstavili neke od mogućnosti, ali takođe razgovarali sa poljoprivrednicima o tome koje su njihove potrebe i šta je to što oni smatraju važnim kada je reč o ovakvom problemu. Na treningu je učestvovalo više od 20 farmera kao i 3 semenske kompanije koje su male priliku da predstave svoje proizvode.